کارگاه مرمت خانه تراب

کارگاه مرمت خانه تراب هم اکنون در زمینه های معماری ، نجاری و نقاشی فعال می باشد و امکان استفاده از این خانه جهت برگزاری کلاس و کارگاه ، اقامت و بازدید فراهم می باشد . شرایط پذیرش و هزینه ها به شرح ذیل می باشد :

اقامت :

ظرفیت پذیرش خانه به منظور اقامت در حال حاضر 40  نفر (قابل تفکیک به 20 نفر خانم و 20 نفر آقا ) می باشد .

هزینه اقامت به  همراه صبحانه ازای هر نفر مبلغ 50000 ریال می باشد و امکانات پذیرایی در صورت درخواست شامل ناهار ، عصرانه و شام فراهم می باشد .

برگزاری کلاس :

هزینه برگزاری کلاس ها ( 2 الی 3 ساعت ) با هر تعداد نفر مبلغ 250000 ریال می باشد .

برگزاری کارگاه :

هزینه برگزاری کارگاه یک روزه مبلغ 500000 ریال می باشد و نوع فعالیت مورد نظر باید پیش از برگزاری کارگاه مشخص و با مدیریت کارگاه خانه تراب هماهنگ گردد . هزینه مصالح مورد نیاز متناسب با نوع کارگاه متفاوت می باشد .

بازدید :

هزینه بازدید به ازای هر نفر مبلغ 10000 ریال می باشد