اطلاعات حركت اتوبوس ها

برای خرید اینترنتی بلیط اینجا کلیک کنید.

 

سفري آسوده با ناوگان اتوبوسراني پايانه مسافربري

اطلاعات حركت اتوبوسها از پايانه مسافربري شهرداري يزد به تمام نقاط كشور

 

 

رديف

مقصد

شركت                                   تلفن

ساعت حركت اتوبوس

1

كرمان

ايران پيما

7236768

30/6

2

طبس

ايران پيما

7236768

13

3

كرمان

ايران پيما

7236768

13

4

كرمان

ايران پيما

7236768

14

5

آباده

ايران پيما

7236768

30/14

6

ساري، گرگان

ايران پيما

7236768

16

7

زاهدان

ايران پيما

7236768

16

8

مشهد

ايران پيما

7236768

30/16

9

آباده

ايران پيما

7236768

30/18

10

كرمان

ميهن نور

7236661

30/5

11

كرمان

ميهن نور

7236661

6

12

كرمان

ميهن نور

7236661

8

13

شيراز

ميهن نور

7236661

8

14

اهواز

ميهن نور

7236661

11

15

آبادان

ميهن نور

7236661

12

16

كرمان

ميهن نور

7236661

15/12

17

طبس

ميهن نور

7236661

30/12

18

شيراز

ميهن نور

7236661

14

19

ساري، گرگان

ميهن نور

7236661

15

20

طبس

ميهن نور

7236661

15

21

شيراز

ميهن نور

7236661

16

22

بندرعباس

ميهن نور

7236661

30/20

23

شيراز

ميهن نور

7236661

30/20

24

اصفهان

همسفر

7236660

30/00

25

اصفهان

همسفر

7236660

8

26

اصفهان

همسفر

7236660

11

27

شيراز

همسفر

7236660

30/12

28

اصفهان

همسفر

7236660

13

29

اصفهان

همسفر

7236660

14

30

شهر كرد

همسفر

7236660

14

31

اصفهان

همسفر

7236660

15

32

اصفهان

همسفر

7236660

17

33

اصفهان

همسفر

7236660

18

34

اصفهان

همسفر

7236660

19

35

مشهد

همسفر

7236660

30/19

36

كرج

همسفر

7236660

30/20

37

بندرعباس

همسفر

7236660

30/20

38

شهر كرد

همسفر

7236660

45/20

39

تهران

همسفر

7236660

21

40

شيراز

همسفر

7236660

15/21

41

ساري، گرگان

آسيا سير گيتي

7236664

16

42

زاهدان

آسيا سير گيتي

7236664

17

43

مشهد

آسيا سير گيتي

7236664

17

44

اصفهان

عدل فروز

7237001

45/00

45

اصفهان

عدل فروز

7237001

6

46

كرمان

عدل فروز

7237001

15/6

47

كرمان

عدل فروز

7237001

15/7

48

اصفهان

عدل فروز

7237001

30/7

49

اصفهان

عدل فروز

7237001

30/8

50

اصفهان

عدل فروز

7237001

10

51

اصفهان

عدل فروز

7237001

11

52

كرمان

عدل فروز

7237001

11

53

اصفهان

عدل فروز

7237001

30/12

54

اصفهان

عدل فروز

7237001

13

55

اصفهان

عدل فروز

7237001

14

56

اصفهان

عدل فروز

7237001

15

57

كرمان

عدل فروز

7237001

15

58

خرم آباد

عدل فروز

7237001

16

59

ايرانشهر

عدل فروز

7237001

30/16

60

اصفهان

عدل فروز

7237001

30/16

61

اصفهان

عدل فروز

7237001

18

62

ميناب

عدل فروز

7237001

19

63

تبريز

عدل فروز

7237001

19

64

جيرفت ، رودان، كهنوج

عدل فروز

7237001

19

65

اصفهان

عدل فروز

7237001

30/19

66

بندر عباس

عدل فروز

7237001

30/20

67

اصفهان

عدل فروز

7237001

30/23

68

تهران

گيتي پيما

7236761

30/11

69

مشهد

گيتي پيما

7236761

30/18

70

جيرفت ، رودان، كهنوج

گيتي پيما

7236761

19

71

زاهدان

آريا سفر

7231110

14

72

ساري، گرگان

آريا سفر

7231110

14

73

زاهدان

آريا سفر

7231110

15

74

زاهدان

آريا سفر

7231110

16

75

مشهد

آريا سفر

7231110

30/16

76

زاهدان

آريا سفر

7231110

17

77

بندر عباس

آريا سفر

7231110

30/20

78

كرج

آريا سفر

7231110

45/20

79

كرج

آريا سفر

7231110

21

80

قزوين ،رشت، لاهيجان

اطمينان يزد

7236662

30/13

81

اراك،  همدان، سنندج

اطمينان يزد

7236662

30/14

82

ساري، گرگان

اطمينان يزد

7236662

15

83

كرمانشاه

اطمينان يزد

7236662

15

84

مشهد

اطمينان يزد

7236662

17

85

مشهد

اطمينان يزد

7236662

20

86

اصفهان

آسياسفر يزد

7238400

45/6

87

كرج

آسياسفر يزد

7238400

30/19

88

بندرعباس

آسياسفر يزد

7238400

20

89

كرج

آسياسفر يزد

7238400

30/20

90

تهران جنوب

آسياسفر يزد

7238400

21

91

كرج

آسياسفر يزد

7238400

15/21

92

شيراز

آسياسفر يزد

7238400

30/21

93

تهران

سيرو سفر

7232100

30/8

94

كاشمر

سيرو سفر

7232100

16

95

مشهد

سيرو سفر

7232100

30/16

96

كاشمر

سيرو سفر

7232100

17

97

بوشهر

سيرو سفر

7232100

30/18

98

مشهد

سيرو سفر

7232100

19

99

بندرعباس

سيرو سفر

7232100

30/20

100

تهران

سيرو سفر

7232100

30/20

101

اهواز

تي بي تي

7236778

30/11

102

اقليد

تي بي تي

7236778

30/13

103

سيرجان

تي بي تي

7236778

16

104

تهران پارس

تي بي تي

7236778

30/20

105

تهران جنوب

تي بي تي

7236778

21

106

كرج

تي بي تي

7236778

21

107

كاشمر

آسياسفركوير

7232400

30/16

108

كاشمر

آسياسفركوير

7232400

18

109

كرج

آسياسفركوير

7232400

30/20

110

تهران جنوب

آسياسفركوير

7232400

21

111

تهران

پيك صبا

7231700

30/10

112

كاشمر

پيك صبا

7231700

30/16

113

كاشمر

پيك صبا

7231700

30/17

114

مشهد

پيك صبا

7231700

20

115

كرج

پيك صبا

7231700

21

116

شيراز

لوان نور

7233888

15/13

117

ميناب

لوان نور

7236663

18

118

بندرعباس

لوان نور

7236663

30/20

119

شيراز

لوان نور

7236663

45/20

120

كرج

لوان نور

7236663

21

121

تهران جنوب

رويال سفر

7234500

21