در زمان پهلوی اول برای زیاد کردن سطح تابش از پنجره های خورشیدی استفاده شد و از آن جهت شکل آن به شکل قوسی اجرا شده که با توجه به زیاد شدن عرض پنجره و عدم وجود آهن برای پوشاندن بالای آن، چاره ای به جز خیز گرفتن و قوسی شکل ساختن نداشتند.

اما این شکل اجرا در تابستان گرمای بسیار زیادی را به داخل اتاق هدایت می کرده که برای جلوگیری از آن مجبور بودند روی آن را گل سفید بکشند.

(دکتر محمد رضا اولیا-جزوه درسی)

جهت مشاهده تصاویر مربوطه اینجا کلیک نمایید.